Om föreningen

Föreningen Halva Täby Grönt är en ideell förening som främjar Täbybornas tillgång till trygga och ändamålsenliga natur- och grönområden på nära avstånd från bostaden. 

Devisen “Halva Täby Grönt” är etablerad i kommunen sedan lång tid tillbaka. “Halva Täby Grönt” är också namnet på kommunens grönplan från 2022 som innehåller många goda tankar om hur naturvärden ska främjas och bevaras inom kommunen. Grönplanen lyfter särskilt fram att trygga och bostadsnära grönområden är av stor betydelse för folkhälsan.

Föreningen arbetar brett inom dessa frågor. Den utlösande faktorn till att föreningen bildades var ett tjänstemannabeslut inom kommunen som förändrade hela Ensta naturområde (grönområdet mellan Ensta, Erikslund, Visinge och Östra Vallabrink) till en stor tävlingsbana för discgolf, trots omfattande kritik och protester från boende i området. Läs mer under rubriken Discgolfbanan i Erikslund.

Föreningen strävar efter att ha en öppen och konstruktiv dialog med kommunens politiker och tjänstemän. En del av föreningens syfte är att utgöra en kommunikationskanal mellan kommunens ledning och dess invånare.

Föreningen bildades 2023.

Vill du komma i kontakt med oss gör du det lättast via epost: styrelsen@halvatabygront.se

Styrelsen

Styrelsen 2024 består av 5 ledamöter

  • Staffan Söderlund, ordförande
  • Terese Billberg, vice ordförande
  • Henrik de Mander, sekreterare
  • Anders Stenberg, kassör
  • Anna Ahlenius, ledamot