|

Vad ska man tänka på när man anlägger en discgolfbana?

Styrelsen fick nyligen en intressant fråga från några tjänstemän inom Täby kommun: “Vad ska man tänka på när man anlägger en discgolfbana?”

Vi är mycket glada att några av kommunens tjänstemän äntligen på allvar intresserar sig för våra erfarenheter, synpunkter och råd.

Vi bjöd in dessa tjänstemän till en gemensam promenad längs med discgolfbanan i Erikslund, och till vår stora glädje tackade de ja. Inför detta möte (som ägde rum i mitten av maj 2024) tog vi fram ett dokument som följer banan från start till mål och pekar ut konkreta saker i grönområdet som vi tycker att man ska tänka på när man utvärderar om en ny plats kan vara lämplig för en discgolfbana.

Läs dokumentet här: Att anlägga en discgolfbana – erfarenheter från banan i Erikslund.