Halva Täby Grönt

Föreningen Halva Täby Grönt är bildad

Föreningen Halva Täby Grönt har bildats under 2023.

Vi kommer fokusera på olika områden i Täby. Till att börja med tittar vi närmare på Ensta naturområde, ett uppskattat grönområde mellan bostadsområdena Ensta, Visinge, Erikslund och Östra Vallabrink. Området är en utvald naturpark i Täby kommuns naturparksplan, och identifierad som ett värdefullt naturområde var karaktär ska bevaras.

2016 anlade Täby kommun en mindre discgolfbana i området med nio korta hål utformade för nybörjare, barn och unga. Under 2023 har Täby kommun byggt ut discgolfbanan till 18 hål genom att addera nio väsentligt mycket längre och mer avancerade hål. Den sammanlagda 18-hålsbanan har därigenom uppgraderats från en rekreationsbana till en tävlingsklassad bana.

Föreningen är kritisk till hur kommunen har planerat, förberett och genomfört denna utbyggnad. Det finns stora brister i såväl beslutsunderlag som process. Inom föreningen anser vi att det är olämpligt att dedikera i princip hela Ensta naturområde till en discgolfbana. Vårt förslag är att Täby kommun går tillbaka till ritbordet och tar fram ett seriöst beslutsunderlag som ser över olika tänkbara placeringar för en discgolfbana. Detta underlag bör sen vara underlag för en dialog med olika intressenter, där de som bor i området måste kunna delta.

Vi som är aktiva inom föreningen har ingenting emot discgolf som aktivitet. Tvärtom är det många av oss som själva spelar discgolf. Vi är glada att Täby kommun vill satsa på discgolf och bidrar gärna till att ta fram en strategi för hur alla olika fritidsintressen kan utvecklas i harmoni med medvarandra.