Täby kommun ska utreda möjligheterna att flytta discgolfbanan

Vi som är aktiva inom föreningen Halva Täby Grönt har haft dialoger i olika forum med både politiker och tjänstemän i kommunen om utbyggnaden av discgolfbanan. 23 oktober fick vi en möjlighet att träffa Alliansens (M, L, KD och C) kommunalråd för att ge vår syn på frågan. På ett uppföljande möte 4 december, där även ansvariga tjänstemän och företrädare för Täby Discgolfklubb deltog, fick vi information om att Täby kommun har tagit till sig av den kritik som boende i området har framfört. De avser nu att utreda om det går att hitta en bättre plats för en 18-hålsbana någonstans i Täby. Givet att det går att finna en lämpligare plats kommer discgolfbanan i Ensta naturområde (Ensta, Erikslund, Visinge, Östra Vallabrink) att återställas som en 9-hålsbana, dvs den bana som byggdes 2016 kommer finnas kvar medan utbyggnaden som kom på plats under 2023 kommer att tas bort. 

Kommunens plan är att genom Kultur- och Fritidsnämnden ge tjänstemännen ett uppdrag att genomföra en utredning. Detta kan ske i februari och utredningen kan antas pågå under 2024. En eventuell flytt kan därmed komma att dröja till 2025. 

Täby kommun har också noterat att det är många klagomål som rör området kring tippen/kullen, och ser gärna förslag på åtgärder som kan genomföras här och nu. Vi har en en konstruktiv dialog med de ansvariga inom Täby Discgolfklubb om vad de kan göra inom sin verksamhet för att inte hindra eller störa de barn och barnfamiljer som åker pulka i backen.

Enligt discgolfklubben förekommer det skadegörelse på skyltar i banan. Om det är ett uttryck för att man vill flytta på utbyggnaden föreslår vi att man engagerar sig i vår förening istället, att förstöra saker leder bara till osämja. Vår förening strävar efter konstruktiv dialog och samverkan med kommunen, discgolfklubben och alla övriga intressenter i området, och vi är övertygade om att vi tillsammans kommer hitta en lösning som alla kan vara nöjda med, någonstans i Täby.