Möte med Täbys kommunalråd 23 oktober 2023

Styrelsen träffade Täbys kommunalråd på ett möte 23 oktober 2023. Vi fick då möjlighet att framföra våra synpunkter på hur kommunen har planerat och genomfört utbyggnaden av discgolfbanan, vilka problem som den nuvarande utformningen av banan medför för oss som bor i området, och våra förslag på hur Täby kommun borde hantera frågan.

Sammanfattning av synpunkterna som framfördes 23 oktober 2023