Kommunala handlingar om discgolfbanans utbyggnad

Vi har sammanställt de allmänna handlingar som finns hos kommunen gällande discgolfbanans utbyggnad.

Värt att notera är att det inte existerar några dokument med beslut om att bygga ut discgolfbanan. Det finns heller inga utredningar om områdets påverkan av en utbyggd bana eller kring alternativa platser.

Avtal

Täby kommun har skrivit avtal med Täby discgolfklubb där de ges rätt att nyttja platsen för sin verksamhet utan kostnad.

Nyttjanderättsavtal för discgolfbana i Täby (2022-12-16, avtal mellan Täby kommun och Täby Discgolfklubb

Utredningar

Inför utbyggnaden gav Täby discgolfklubb i uppdrag till Spin18/Discgolfpark att designa en bana.

Utredning om utbyggnad av discgolfbana i Täby av Lars Jansson, Discgolfpark (2022-06-28)
Förslag på utbyggnad av discgolfbanan i Täby framtaget av Täby Discgolfklubb

Ekonomi

Täby kommun har bidragit ekonomiskt till Täby discgolfsklubbs bygge av discgolfbanan

Budget för utbyggnad av discgolfbanan i Täby 2023 (Täby Discgolfklubb)
Bidrag från Täby kommun till Täby Discgolfklubb (2022-23)

Kontroll

Täby kommun har efter utbyggnadens färdigställande kontrollerat säkerheten för de spelande

Övertagandesyn Discgolfbana i Täby (2023-06-07)