Klagomål på discgolfbanan i Erikslund

Sedan det blev känt att Täby kommun planerar att bygga ut discgolfbanan har en stor mängd klagomål kommit in till kommunen.

Inkomna klagomål är allmänna handlingar som vi tagit del av och sammanställt. Den 10 oktober 2023 hade totalt 180 klagomål registrerats.

Vi presenterar dem här i kondenserad form med en kort sammanfattning.