Discgolfbanan i Erikslund

Täby kommun ska utreda möjligheterna att flytta discgolfbanan

Vi som är aktiva inom föreningen Halva Täby Grönt har haft dialoger i olika forum med både politiker och tjänstemän i kommunen om utbyggnaden av discgolfbanan. 23 oktober fick vi en möjlighet att träffa Alliansens (M, L, KD och C) kommunalråd för att ge vår syn på frågan. På ett uppföljande möte 4 december, där även ansvariga tjänstemän och företrädare…

Möte med Täbys kommunalråd 23 oktober 2023

Styrelsen träffade Täbys kommunalråd på ett möte 23 oktober 2023. Vi fick då möjlighet att framföra våra synpunkter på hur kommunen har planerat och genomfört utbyggnaden av discgolfbanan, vilka problem som den nuvarande utformningen av banan medför för oss som bor i området, och våra förslag på hur Täby kommun borde hantera frågan. Sammanfattning av synpunkterna som framfördes 23 oktober…

Kommunala handlingar om discgolfbanans utbyggnad

Vi har sammanställt de allmänna handlingar som finns hos kommunen gällande discgolfbanans utbyggnad. Värt att notera är att det inte existerar några dokument med beslut om att bygga ut discgolfbanan. Det finns heller inga utredningar om områdets påverkan av en utbyggd bana eller kring alternativa platser. Avtal Täby kommun har skrivit avtal med Täby discgolfklubb där de ges rätt att…