Välkommen till föreningen Halva Täby Grönt

Föreningen Halva Täby Grönt värnar om trygga och bostadsnära grönområden i Täby. Läs mer om föreningen

Discgolfbanan i Erikslund

Utredning om flytt av discgolfbanan

Vid mötet i Kultur- och Fritidsnämnden 6 februari gav våra folkvalda politiker ett uppdrag till tjänstemännen att undersöka alternativa platser för en fullstor discgolfbana med 18 hål. Utredningen ska vara klar under 2024. Uppdrag angående lokaliseringsutredning för alternativa platser för en discgolfbana, 6 februari 2024

Discgolfbanan i Erikslund

Täby kommun ska utreda möjligheterna att flytta discgolfbanan

Vi som är aktiva inom föreningen Halva Täby Grönt har haft dialoger i olika forum med både politiker och tjänstemän i kommunen om utbyggnaden av discgolfbanan. 23 oktober fick vi en möjlighet att träffa Alliansens (M, L, KD och C) kommunalråd för att ge vår syn på frågan. På ett uppföljande möte 4 december, där även ansvariga tjänstemän och företrädare…