Välkommen till föreningen Halva Täby Grönt

Föreningen Halva Täby Grönt värnar om trygga och bostadsnära grönområden i Täby. Läs mer om föreningen

Välkommen att grilla med oss söndag 17 mars
Halva Täby Grönt

Välkommen att grilla med oss söndag 17 mars

Kom och träffa oss i föreningen Halva Täby Grönt söndag 17 mars kl 13.00-14.00 vid grillplatsen och det nya vindskyddet öster om Kullen/Tippen. Alla är välkomna, både medlemmar och andra som är engagerade i frågan och vill bevara grönområdet tillgängligt för allmänheten. Vi vill gärna höra vad du tycker och ta del av dina förslag på hur vi kan förbättra…

Discgolfbanan i Erikslund

Utredning om flytt av discgolfbanan

Vid mötet i Kultur- och Fritidsnämnden 6 februari gav våra folkvalda politiker ett uppdrag till tjänstemännen att undersöka alternativa platser för en fullstor discgolfbana med 18 hål. Utredningen ska vara klar under 2024. Uppdrag angående lokaliseringsutredning för alternativa platser för en discgolfbana, 6 februari 2024

Discgolfbanan i Erikslund

Klagomål på discgolfbanans utbyggnad

Sedan det blev känt att kommunen planerar att bygga ut discgolfbanan i Täby har ett stort antal klagomål inkommit, 31 januari 2024 hade totalt 198 olika klagomål registrerats. Vi presenterar här alla klagomål i kronologisk ordning med en kort sammanfattning av varje. Vill du veta mer, kontakta oss i styrelsen. Registrerade klagomål 31 januari 2024